Kolofon


TYSKLAND
Agrotel GmbH

Gewerbegebiet Hartham 9

D-94152 Neuhaus am Inn

Tlf: +49 (0) 85 03 914 99 0

FAX: +49 (0) 85 03  914 99 33UID-Nr.: DE142216796

Skattenummer: 153/121/30111


Værneting: Byretten i PassauØSTRIG
Agrotel Handelsgesellschaft mbH

Goldberg 2
A-4761 Enzenkirchen

Tlf: +43 (0) 77 62 27 77
FAX: +43 (0) 77 62   27 77 33
UID-Nr.: ATU 23907100


Skattenummer: 129/3566
Værneting: Kan bringes for retten i Schärding


Med dommen af 12. maj 1998 besluttede landsretten i Hamborg, at man også bærer ansvar for indholdet af den side, man linker til, når man integrerer et link. Dette kan - iht. landsretten i Hamborg - kun forhindres ved at man udtrykkeligt tager afstand til dette indhold.

 

Vi har på vores sider integreret links til andre sider på internettet. Vi tager hermed udtrykkeligt afstand til dette indhold. Herudover henvises til, at vi på ingen måde har indflydelse på udformningen af de sider, vi linker til. Denne erklæring gælder for alle links, der er placeret på vores website. Alle fotos og billeder på disse sider er ophavsretligt beskyttet og må hverken kopieres eller mangfoldiggøres, eller anvendes til præsentation uden tilladelse. Tilsidesættelse af disse betingelser forfølges strafferetligt.

 

 

 

Google Analytics

Dette website bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og som giver mulighed for at analysere din brug af websitet. De informationer, som cookie-filen genererer om din brug af dette website, overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. I tilfælde af at IP-anonymiseringen på dette website aktiveres, trunkeres din IP-adresse dog af Google for medlemsstaterne af den Europæiske Union eller for andre stater, der er tilsluttet aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og trunkeres her. På vegne af ejeren af dette website vil Google bruge disse informationer til at analysere brugen af websitet, til at generere rapporter om websiteaktiviteterne, og til at levere andre serviceydelser, der er forbundet med brugen af websitet, til ejeren af websitet. IP-adressen, som sendes fra din browser som en del af Google Analytics aktiviteter, kædes ikke sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre, at de såkaldte cookies bliver gemt vha. en indstilling i din browser. Men vær opmærksom på, at du i givet fald ikke vil kunne bruge samtlige funktioner i dette website i fuldt omfang. Du kan endvidere forhindre den registrering af data, som de såkaldte cookies udfører og som vedrører brugen af websitet (inkl. din IP-adresse), samt Googles bearbejdning af disse data ved at downloade og installere browser-plugin'et ved at klikke på følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Du kan forhindre den registrering som Google Analytics udføre ved at klikke på følgende link. Der indstilles en opt-out-cookie, som forhindrer den fremtidige registrering af dine data ved besøg på dette website:?<a href="javascript:gaOptout()">Deaktivér Google Analytics </a> Du findere flere informationer om anvendelsesbetingelserne og databeskyttelse på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi gør dig opmærksom på, at Google Analytics er udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" på dette website for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (den såkaldte IP-masking). 

Generelle forretnings-, leverings- og betalingsbetingelser

Version januar 2014

 

1. Generelle betingelser
Ved alle vores forretningsaktiviteter gælder vores generelle forretnings-, leverings- og betalingsbetingelser, som uindskrænket er en del af kontrakten, efter afgivelse af ordren, såfremt der ikke er aftalt andet skriftligt.
Herudover gælder den tyske VOB (lov om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder) i den nyeste udgave.
 
2. Tilbud
De tilbud, vi afgiver, er fritblivende og uden forbindende. Tilbudsdokumenterne er AGROTELs ejendom og forankret ophavsretligt hos AGROTEL, de skal gøres utilgængelige for tredjemand og returneres, hvis det forlanges.
 
 
3. Accept af ordre, indgåelse af kontrakt
Kontraktens og sideaftalernes forpligtelse træder først i kraft med en skriftlig ordrebekræftelse.
Omkostninger som følge af ændringer af kontrakten eller tilbagekaldelse afholdes af ordregiver.
Indsigelsesfristen gælder 1 uge fra datoen på poststemplet.
Firmaet forbeholder sig ret til at hæve kontrakten, hvis ordregiver overtræder kontraktbetingelserne.
 
4. Priser
Priserne er vejledende nettopriser fra fabrikken Neuhaus og Enzenkirchen, eksklusiv den gængse moms.
Hvis der mellem kontraktens indgåelse og udførelse af vores levering og ydelser sker ændringer i prisgrundlaget, f.eks. løn- og stigninger i materialepriserne, forbeholder vi os ret til at hæve vores priser i rimelig grad.
Dette gælder ligeledes, hvis ordregiveren ikke overholder kontrakten.
 
5. Betalingsbetingelser
Alle betalinger forfalder inden for 10 dage fra fakturadatoen uden fradrag. Medmindre der er indgået andre aftaler. De ydede betalinger gælder først fra den dag, hvor vi kan råde over hele beløbet uden tab. Betalinger per check og veksel accepteres ikke.
Tilbageholdelse af forfaldne betalinger pga. eventuelle modkrav eller modregning med modkrav er udelukket, medmindre de er berettiget iht. VOB. Ved betalingsforsinkelse beregnes renter på 8% over den almindelige diskonto. Ordretageren forbeholder sig ret til at forlange en forudbetaling for de leveringer, der udestår, hvis betalingsbetingelserne ikke opfyldes, eller hvis der modtages oplysninger om en manglende betalingsgaranti.
 
6. Leveringsbetingelser
De leverings- og ydelsestidspunkter, som vi angiver, er tilnærmede værdier, som vi har beregnet med største omhu. De skal bekræftes skriftligt i ordrebekræftelsen og forudsætter, at alle forydelser på opstillingsstedet er afsluttet korrekt og retskraftigt.
Ekstra omkostninger pga. ikke færdiggjorte ydelser på opstillingsstedet afholdes af ordregiver. Kun årsager som force majeure o.lign. har opsættende virkning.
Ordretageren forbeholder sig ret til ved tvingende årsager at ophæve kontrakten helt eller delvist og forlange en godtgørelse for udgifter.
 
7. Garanti og aftagelse
Garantien for den vare, vi har leveret, og de ydelser, vi har udført, reguleres af VOB og VOL. Forudsætningen er, at ordregiveren har opfyldt alle sine betalingsbetingelser. Skader af enhver art skal påvises skriftligt uden ugrundet ophold.
Garantiens omfang og garantibetingelserne for de leverede produkter videregives til ordregiveren. Skader, som forårsages af tredjemand eller pga. force majeure, er ikke omfattet af vores garantipligt. Alle andre krav som skadeserstatning og lignende er udelukket udtrykkeligt. Efter færdiggørelse af alle leveringer og ydelser betragtes disse som aftages efter 10 dage, hvis ingen af kontraktspartnerne har krævet en overtagelsesprotokol skriftligt.
 
8. Bortfald af erstatningsansvar ved opførelse eller montering på opstillingsstedet
I de tilfælde, hvor AGROTEL kun leverer produkterne og kunden selv foretager opførelsen eller monteringen eller lader tredjemand udføre disse opgaver, hæfter AGROTEL ikke for opførelsen og/eller monteringsfejl. Dette gælder også for produkter med automatisk styring.