Dubbla Membran


AGROTEL-gasbehållare med dubbla membran är konstruerade som uppblåsbara tak med integrerad gasbehållare. Tack vare kombinationen av teknik och lönsamhet är vårt system robust, har lång hållbarhet och variabel användbarhet.

Gasbehållarna med dubbla membran - AgrotelGasbehållarna med grön dubbla membran - Agrotelbyggplats - dubbla membran - Agrotel

 

Motståndskraftigt

AGROTEL-gasbehållare med dubbla membran har en robust konstruktion, som beror på samspelet mellan enskilda komponenter. För att optimalt kunna motstå klimatpåfrestningar såsom regn, snö och vind och bygga upp det erforderliga förtrycket mot gassystemet, hålls dubbelmembranet under erforderligt tryck med en radialfläkt. Detta kan naturligt styras och är förbundet med det yttre membranet. Det inre membranet är gastätt fastsatt på behållarens kant och avskilt från det yttre membranet. Det inre membranet är mindre än det yttre membranet, så att alltid ett visst luftbolster är garanterat mellan båda membran. Detta fungerar å ena sidan som erforderligt bärluftbolster och å andra sidan som extra isolering. Dubbla membran av polyesterväv har syntetbeläggning och lackering på båda sidor.


Hållbart och tätt

Stöd, skruvförbidelser och ledningar som konstruerats av rostfritt stål garanterar för våra dubbla membraners hållbarhet. I behållarens mitt finns ett stöd av rostfritt stål, som är högre än behållarens vägg. Från detta stöd i mitten utgår stjärnformigt remmar med ett avstånd på ca 0,80 m till behållarens vägg. Över hela ytan av denna remkonstruktion ligger ett nät för att stödja det inre membranet, om gastrycket är för lågt eller saknas. Därmed stannar din värdefulla gas kvar i behållaren - förluster förhindras.


Flexibelt

AGROTEL-gasbehållare med dubbla membran kan användas oberoende av behållarens materialbeskaffenhet - oavsett om det är fråga om betong-, emalj- eller metallbehållare.
AGROTEL tillverkar gasbehållare med dubbla membran med upp till 36 m diameter. Kunden kan också bygga in ett eget betongstöd i detta system - då helst med en diameter på 30 m.

montering nät - dubbla membran - Agrotel GmbHmontering bälten - dubbla membran - Agrotel GmbHdubbla membran funktions teckning - Agrotel GmbH


Detaljöversikt:

  • Membran av polyesterväv med syntetbeläggning på båda sidor
  • lackerade, svårantändliga B1 enligt DIN 4102
  • väderleksbeständig radialtryckfläkt med styrbart tryck
  • mekanisk gasnivåmätning med gasnivåmätare
  • mekanisk säkring av över- och undertryc
  • förkopplad vätsketank monterad direkt på gasbehållaren (fermenter
  • kaminrör av rostfritt stå
  • inställning av styrningen på plats
  • inställningar av standardtryck: övertryck 5 mbar, undertryck 2 mbar

 

Kontaktformular schwedisch Webseite gelber-Balken