Gödsellagun


AGROTEL är din kontaktpartner, när det gäller anskaffning av en gödsellagun. Vi bygger gödsellaguner med en nyttovolym från 500 m³ till 50 000 m³. En gödsellagun kan betraktas som ett förmånligt alternativ till en flytgödselgrop. Den grävs som en grop i jorden, och jordvallen runtom ger ytterligare volym. Beroende på gödsellagunens byggplats kan den byggas i olika storlekar.

Gödsellagun 1 - biogaskomponenter - Agrotel GmbHGödsellagun 2 - biogaskomponenter - Agrotel GmbHGödsellagun 3 - biogaskomponenter - Agrotel GmbH

 

För att kunna garantera bästa möjliga tätning mot jorden byggs flera tätningsskikt av syntetmaterial över varandra in i lagunen. Uppbyggnaden av AGROTEL-gödsellagunen ser ut enligt följande, med början i det nedersta skiktet:

  • skyddsmatta
  • läckagefolie PEHD-tätningsbana (tjocklek 1,5 mm)
  • dräneringsskikt
  • PEHD-tätningsbana (tjocklek 2 mm)

 

Kontaktformular schwedisch Webseite gelber-Balken