WireTarp


Vårt patenterade betongskydd WireTarp lämpar sig för inklädnad av betongbehållare och skyddar mot lunkerhål, korrosion och andra skador i betongen.

WireTarp 1 - betongskydd - Agrotel GmbHWireTarp 2 - betongskydd - Agrotel GmbHWireTarp 3 - betongskydd - Agrotel GmbH

 

Varför vi utvecklade WireTarp

Från förkopplade fermenter och efterkopplade efterjäsningstankar tränger svavelväte ut ur jäsningssubstratet. Det i sin tur orsakar elementärt svavel i gasrum och ett sjunkande PH-värde. PH-värdet kan sjunka ända till 1. Det därmed förbundna kraftiga syraangreppet orsakar stora skador på betong och även på metaller. Områden med varierande påfyllningsnivå, områden med hårfina sprickor samt lunkerhål är särskilt utsatta.

 

AGROTEL-betongskyddslösningen WireTarp

Material:
AGROTEL-betongskyddsfolien WireTarp består av en slingväv med polypropen-beläggning. Folien läggs ut och svetsas fast enkelt och snabbt i respektive område. WireTarp är en totallösning, som är optimalt anpassad för användning som betongskydd.

Användningsområden för biogasanläggningar:

  • inuti anläggningen resp. på innerväggar
  • som takskydd
  • som skydd mot svamp på stöd


Fördelar med betongskyddsfolien WireTarp:

  • flexibilitet
  • enkel hantering
  • snabb läggning
  • mycket goda för metangasgenomsläpplighet
  • mycket goda värden för vidhäftningsförmåga på betong


WireTarp kommer också till användning i branscherna industri och handel samt hos kommunala och privata användare som betongskydd.

WireTarp 4 - betongskydd - Agrotel GmbHWireTarp 5 - betongskydd - Agrotel GmbHWireTarp 6 - betongskydd - Agrotel GmbH

 

Kontaktformular schwedisch Webseite gelber-Balken