Täckanordning över flytgödsel


AGROTEL erbjuder olika täckanordningar för flytgödsel, som har utvecklats motsvarande ständigt växlande krav från jordbruket.

 

Membrantak med mittstöd

 

 

Dit räknas täckanordningar för behållare med upp till 36 m diameter. Mittstödet består valfritt av rostfritt stål eller betong och garanterar för lång hållbarhet och stabilitet. Membrantaket är tillverkat av teknisk polyesterväv med syntetbeläggning på båda sidor och utformat som en kägel. På så sätt får behållaren bästa möjliga skydd.

AGROTEL-monteringstekniken för textila täckanordningar för flytgödsel innehåller spärrhakar, som sätts fast på avspänningsröret och på behållarens vägg. Avspänningsröret sitter i presenningens hålsöm och är utslagsgivande för optimal och hård fastspänning av täckanordningen över flytgödseln.

För att kontrollerat kunna beträda och lämna behållaren kan täckanordningen förses med öppningar upp till högst 1,50 m höjd. Det garanterar optimal åtkomst till omrörning och blandning, så att friktionsfri jordbruksdrift är säkerställd. En svamp i rostfritt stål på mittstödet sörjer för korrekt tätning och avluftning.

täckanordning över flytgödsel 1täckanordning över flytgödsel 2täckanordning över flytgödsel 3

 

 

Fribärande kupoltak

 

 

Det fribärande kupoltaket som täckanordning över flytgödsel är ett nyutvecklat system, som ger kunden stora fördelar för redan befintliga och nya betongbehållare. Det fribärande kupoltaket kan användas för behållare med 8 till 26 m diameter.

AGROTEL-kupoltaket utan mittstöd utmärker sig framför allt, genom att behållaren vid nyanskaffning eller byte av täckanordning över flytgödseln varken behöver tömmas eller rengöras. Även övriga byggarbeten som till exempel förstärkning av bottenplattan faller bort.

AGROTEL-kupoltaket är ett snabbt monterat, innovativt system, uppfyller kraven på immissionsskydd till jämförelsevis fördelaktigt pris.

Fribärende kupoltak - ställning - Agrotel GmbHFribärende kupoltak - Agrotel GmbHskornstenshuvud - fribärande kupoltak - Agrotel GmbH

 

 

Flytande luktskydd

Det flytande luktskyddet är en snabb och förmånlig variant för övertäckning av gödselbehållare. Det består av HDPE-delar, som kan förvaras enkelt och tar liten plats. HDPE- materialet är UV-skyddat ochåtervinningsbart. 

Flytande luktskydd 1 - Agrotel GmbHFlytande luktskydd 2 - Agrotel GmbHFlytande luktskydd 3 - Agrotel GmbH

 

Kontaktformular schwedisch Webseite gelber-Balken